Rozestavėno - Brabham BT 26 Monaco (Zdenek)

Dokončeno