Rozestavěno - gotický kostel v Gryfině (Zdenek)

Dokončeno