Rozestavěno - Poutní kostel Panny Marie Bolestné na Homoli (Knox)

Dokončeno