Rozestavěno - budova Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi (Knox)

Dokončeno