Rozestavěno - Městská památková rezervace (Zdeněk Krčmář)

Dokončeno