Rozestavěno - Městská památková rezervace (Aleš Fixa)