Rozestavěno - kostel sv. Máří Magdalény v Přední Kopanině (Zdenek Krčmář)

Dokončeno