Rozestavěno - kostel Panny Marie v Mohelnici nad Jizerou (Zdenek Krčmář)

Dokončeno