Rozestavěno - parní lokomotiva OKo1 (Martin Kolář)

Dokončeno