Rozestavěno - kostel v Porabce (Zdeněk Krčmář)

Dokončeno