Rozestavěno - Elektřinou hnaný vůz poštovní (Zdenek)

Dokončeno