Rozestavěno - ©pýcharový dvorec z Poąumaví (Zdeněk Krčmář)

Dokončeno