Rozestavěno - rozhledna Javorník (Zdenek Krčmář)

Dokončeno