Rozestavěno - Severočeský skanzen (Zdenek Krčmář)

Dokončeno