Rozestavěno - Statek z oblasti Hané (Zdenek Krčmář)

Dokončeno