Rozestavěno - kostel Sv. Mikuláše ve Vinci (Zdenek Krčmář)

Dokončeno