Rozestavěno - posunovací lokomotiva T 211.0 (Martin)

Dokončeno