Rozestavěno - parní lokomotiva TKt-48 (Martin Kolář)

Dokončeno