Rozestavěno - parní lokomotiva Ty 51 (Martin Kolář)

Dokončeno