Rozestavěno - dakarský speciál Tatra 815 VT 26 265 8x8.1

Dokončeno